Pysco.
I'm just tired of all the lies.
Home My life has been complete. ASK, IF YOU WANT

theydontknowabout-larrystylinson:

Interviewer: How many of you got girlfriends.. or boyfriends.. i don’t know

Niall: Two

Interviewer: Two?

Liam: yeah, me and louis have both got girlfriends. We’re the only umm..

Harry: boyfriend

Liam: ..guys with girlfriends and the rest of them are all single

Louis: the rest of them have all got boyfriends!

*Laughter*

Interviewer: Alright!

Harry: Louis’… Louis’ boyfriend

Interviewer: Alright

Liam: What?

Management: Take that bit out

Louis: Yeah, yeah that’s gonna have to come out now

Interviewer: Yes, it will.

*Laughter*.

if you still don’t believe in larry after hearing this, then you’re not just blind, you’re deaf too.

Happy Larry Stylinson Anniversary!

FENERBAHÇE

(Kaynak: brooklynslut, aldirmamhicyagmurlara gönderdi)

(Kaynak: poproom, uykuludusunur gönderdi)

antraxium:

American Horror Story: All seasons.

(i-washellbitch gönderdi)

askdaimahatayaptirir:

o kadar..

Cok sevmisti ama giderken bakmadı bile..

Sevmemis beni…
Arkasini donup bakacak kadar degerim yokmus meger.

(Kaynak: kaanyildirimcilik, i-washellbitch gönderdi)

BEN SİGARA İÇMEYEN VE ALKOL KULLANMAYAN, PARTİLERE GİTMEYEN, İLGİ ÇEKMEK İÇİN BİR YERLERİNİ YIRTMAYAN BİR KIZIM. EVET BİZ DAHA ÖLMEDİK.

eminemindovmelerii:

spryz:

Ölmenizi yasaklıyorum

ülkemizin ihtiyacı böyle kızlar işte,gelin bi sarılalım 

Neslimiz tukeniyo.

(i-washellbitch gönderdi)

cocopopsblrr:

Hayatıma giren en güzel insansın be

Kiskancligin doruklarinda ucuyorum ..

(i-washellbitch gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter