Pysco.
I'm just tired of all the lies.
Home My life has been complete. ASK, IF YOU WANT

Kaç yaşında olursan ol, uyuyunca geçecekmiş gibi gelecek. Kaç yaşında olursan ol, uyuyunca geçmeyecek.

(Kaynak: ennivecivokke, uykusuzgecelere gönderdi)

Me:my anaconda don't
Me:my anaconda don't
Me:my anaconda don't want to go to school tomorrow

14-15 EYLÜL : TUMBLR MİLLİ YAS GÜNÜ

bosayasayangenc:

image

(Kaynak: thegoodnessofevil, gidesimgelir gönderdi)

Ben uyumuycam son tatil saatleri …

balikolsamunutmam:

Son gifdeki kekolar kalp ben

Bir millet bu kadar iyi anlatilir

(Kaynak: kunefesevdalisi, birdelininbavulu gönderdi)

Tipi önemli değil, bir erkek kızla konuşmasını biliyorsa kız zaten aşık olur.

(Kaynak: siyahbereliadam, gitarasigikiz gönderdi)

SON BİR HAFTA!

WHAT THE ACTUAL FUCK!?

fixmeharold:

just fetus louis chillin..

just fetus harry chillin.. wait! what’s that!?

are you guys chillin at the same place!?

OH MY GOD, YES YOU ARE! BUT WHY? THIS WAS before The X Factor!!! I’M DYING.

but, but, this means!!

credits to moderntranslation

OMFG I KNEW IT

(larryreasons gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter